Jobcoach

U heeft een werknemer in dienst met een arbeidsbeperking, of u overweegt om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Deze werknemer kan, net als uw overige werknemers, een grote toegevoegde waarde zijn voor uw bedrijf. Soms is het noodzakelijk dat deze werknemer extra hulp krijgt bij het uitvoeren van zijn of haar functie, om zo het maximale uit zichzelf en het werk te halen. Een gecertificeerde jobcoach van V&V Personeelsdiensten kan hierbij begeleiding bieden.

Kennismaking
Uiteraard vindt er eerst een kennismaking plaats tussen u, de jobcoach en de werknemer. Het is belangrijk dat er een ‘klik’ is. Vervolgens worden de beperkingen maar juist ook de mogelijkheden van de werknemer in kaart gebracht. Aan de hand van deze bevindingen wordt een coachingsplan opgesteld waarin alle afspraken worden vastgelegd en de werkzaamheden en de ontwikkelpunten worden beschreven.

Begeleiding
Indien van toepassing speelt de jobcoach een grote rol in de introductie van de werknemer bij u in het bedrijf. De jobcoach zal ervoor zorgen dat iedereen weet wat ze van elkaar kunnen verwachten. Op de werkvloer ondersteunt de jobcoach de werknemer met vakinhoudelijke vaardigheden, met andere woorden de uitvoering van zijn of haar functie. Daarnaast is er ook veel aandacht voor werknemersvaardigheden, zoals communiceren met collega’s en leidinggevende, werkritme ontwikkelen en structuur aanbrengen in het werk.

Kosten
Onder bepaalde voorwaarden betaalt UWV de jobcoaching. Onder de volgende voorwaarden is jobcoaching van V&V Personeelsdiensten voor u volledig kosteloos:
- De werknemer heeft een burgerservicenummer (BSN)
- UWV heeft vastgesteld dat de werknemer een arbeidsbeperking heeft, bijvoorbeeld wajong
- De werknemer werkt minimaal 12 uur per week

Meer informatie
Voor meer informatie over jobcoaching kunt u altijd contact met ons opnemen.
U kunt bellen naar 0341-764090 of een e-mail sturen naar info@venvpersoneelsdiensten.nl

 

 


Contact