Het team van V&V Personeelsdiensten

Jan Hermen Vroegindeweij
Jan Hermen Vroegindeweij

Jan Hermen Vroegindeweij is sinds 1996 werkzaam in het werkveld en heeft V&V Personeelsdiensten in 2012 opgericht. Hij is directeur van V&V Personeelsdiensten. Na de HBO opleiding Personeel en Arbeid is hij gestart bij arbeidsvoorziening. Vervolgens was hij binnen de sociale werkvoorziening werkzaam als arbeidsdeskundige, jobcoach, manager en directeur.

“Ik ben zeer gedreven om resultaat te boeken voor iedereen die zich in een moeilijke arbeidspositie bevindt.”

Woorden die Jan Hermen omschrijven zijn: oplossingsgericht, vernieuwend en pragmatisch.

Jaap van den Berg
Jaap van den Berg

Jaap van den Berg is vanaf 1985 werkzaam in de re-integratie van werkzoekenden. Sinds 15 juni 2014 is hij als arbeidsdeskundige/jobcoach begonnen bij V&V Personeelsdiensten. Jaap heeft de HBO opleiding Personeelsbeleid/Arbeidsmarktpolitiek en de HBO opleiding Arbeidsdeskundige met een diploma afgerond. Daarnaast heeft hij diverse cursussen gevolgd in het werkveld van de re-integratie. Hij is onder andere werkzaam geweest bij Arbeidsvoorziening (het voormalige arbeidsbureau), het UWV en re-integratiebedrijven.

“Werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een voor hen passende baan op de arbeidsmarkt is een mooie opdracht en is echt “maatwerk”."

Jaap heeft ervaring met diverse werkzoekenden (WW, Ziektewet, WIA, WAJONG, WVP en WWB). Woorden die Jaap omschrijven zijn: creativiteit, netwerker en teamspeler.

Annika Klasens
Annika Klasens

Annika is sinds oktober 2015 werkzaam bij V&V Personeelsdiensten als arbeidsconsulent/jobcoach. Na haar HBO opleiding heeft zij de opleiding tot Jobcoach en diverse cursussen op het gebied van re-integratie gevolgd. Annika is sinds 2002 werkzaam binnen de re-integratiebranche. Daarin heeft zij ervaring opgedaan met onder andere WIA, ZW, WVP, UWV en SW. Daarnaast heeft zij diverse trainingen verzorgd op het gebied van sollicitatie- en presentatievaardigheden.

“Ik zoek graag naar oplossingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ik bied handvatten om samen een passende werkplek te vinden..”

Woorden die Annika omschrijven zijn: gedreven, integer en oplossingsgericht.

Robert Doorenspleet
Robert Doorenspleet

Robert Doorenspleet  heeft vanuit een outplacementtraject bij zijn ex-werkgever in de zorgsector als Eerst Verantwoordelijke Keuken  besloten om zich om te scholen naar jobcoach. Bij V&V Personeelsdiensten heeft hij de kans gekregen om zich te ontwikkelen als jobcoach en heeft hij van juni 2015 tot en met mei 2016 stage gelopen. Na het afronden van de jobcoachopleiding in juni 2016 is hij in dienst gekomen als jobcoach.

“Een lang gekoesterde wens komt uit, omdat ik affiniteit heb met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het begeleiden van deze mensen naar betaald werk, biedt hen de mogelijkheid om meer zelfstandigheid en eigenwaarde te verwerven. Als dit lukt, is mijn doel bereikt!”

Woorden die Robert omschrijven zijn: gedreven, enthousiast en oplossingsgericht.

Elbert Kamphorst
Elbert Kamphorst

Elbert Kamphorst is sinds juli 2013, vanuit een samenwerkingsverband met van Dreumel Human Capital BV, werkzaam voor V&V Personeelsdiensten. Zijn functie is die van arbeidsdeskundige. Na de HBO-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening heeft hij gewerkt bij het UWV. Hier heeft hij zich vooral bezig gehouden met het begeleiden van mensen van uitkering naar werk. Naast de WW heeft hij vooral met de WIA en de Wajong-cliënten gewerkt. Na deze periode heeft hij besloten om de opleiding tot arbeidsdeskundige te volgen. Zo is hij terecht gekomen bij van Dreumel Human Capital. Vanuit de samenwerking met V&V Personeelsdiensten doet hij de 1e spoor onderzoeken binnen de Wet Verbetering Poortwachter.

“Vanuit mijn ervaring vanuit het UWV en de arbeidsdeskundige opleiding wil ik graag betrokken zijn bij de werkgever en werknemer, om beide goed te kunnen adviseren na een uitgevoerd arbeidsdeskundig onderzoek.”

Woorden die Elbert omschrijven zijn: analytisch, gedreven en besluitvaardig.

Jan van den Berg
Jan van den Berg

Jan van den Berg is jarenlang arbeidsdeskundige geweest bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid dat later opging in het UWV. Hij heeft hier met alle arbeidsongeschiktheidswetten gewerkt, de laatste jaren voornamelijk de Ziektewet/Arbo en de WIA. Sinds oktober 2017 verricht hij werkzaamheden voor V&V Personeelsdiensten. Hij voert arbeidsdeskundige onderzoeken uit bij werkgevers. 

Vanuit mijn UWV werkzaamheden wil ik werkgevers en werknemers goed kunnen adviseren over hun re-integratie inspanningen bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

oplossingsgericht, gedreven en enthousiast

Karin Bakker
Karin Bakker

Karin is sinds januari 2015 werkzaam bij V&V Personeelsdiensten als administratief medewerkster. Sinds 1981 heeft zij verschillende functies binnen de zorgsector gehad. In 2014 heeft zij het roer volledig omgegooid en is werkzaam geworden als administratief medewerkster.

“Zorgen is een relatie en geen handeling.” Dit motto is zowel op mijn vorige- als mijn huidige werk van toepassing. De zorg is van “aan het bed” verlegd naar back-office, van het begeleiden op de werkvloer naar het administratief begeleiden van de processen rond re- integratie.”

Woorden die Karin omschrijven zijn: perfectie, empathie en sociaal.

Willemijn Kroon
Willemijn Kroon

Willemijn is sinds juni 2017 werkzaam bij V&V Personeelsdiensten als administratief medewerkster. Na haar opleiding tot HBO Managementassistente bij Instituut Schoevers, heeft zij diverse functies bekleed waarbij dienstverlening, marketing en acquisitie tot de hoofdtaken behoorden. De langste periode deed zij dit in de bemiddeling voor kinderopvang. Nadat zij zich daar tevens met kwaliteitszorg ging bezighouden, maakte zij de overstap naar de ouderenzorg en werd kwaliteitsadviseur en auditor in deze branche. Inmiddels heeft zij opnieuw een totaal andere richting gekozen en werkt zij met veel plezier in een ondersteunende rol bij V&V Personeelsdiensten. 

Het geeft veel voldoening om een bijdrage te kunnen leveren aan het vinden van een leerwerkplek of betaald werk voor iemand voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is. Als het lukt een werkgever bereid te vinden om iemand een kans te geven, dan is mijn dag goed.

betrokken, gedreven, integer, oplossingsgericht, pragmatisch

Gerdine Vroegindeweij
Gerdine Vroegindeweij

Sinds de oprichting in 2012 is Gerdine Vroegindeweij werkzaam als organizer bij V&V Personeelsdiensten. Al vanaf 1998 is zij werkzaam in het werkveld. Na haar opleidingen HEAO Fiscale Economie en post HBO opleiding Praktijkmanagement in de Eerstelijnszorg heeft zij in verschillende sectoren gewerkt, in ondersteunende en organisatorische banen. Vanaf de eerste plannen om V&V Personeelsdiensten te starten is zij hierbij betrokken geweest.

“Je vindt me niet vaak op kantoor, want veel van mijn werk doe ik vanuit huis. Maar ik kom er graag, want er zijn altijd nieuwe ideeën en ontwikkelingen bij V&V! Laat mij de bijzaken maar regelen, ik doe het met dezelfde inzet die kenmerkend is voor de werkwijze van V&V.”

Woorden die Gerdine omschrijven zijn: enthousiast, optimistisch, vernieuwend.

Carin van Bijsteren
Carin van Bijsteren

Carin van Bijsteren-van Dijk is sinds oktober 2020 werkzaam als arbeidsdeskundige voor V&V Personeelsdiensten. Na het behalen van de HBO opleiding Personeel & Arbeid in 2005 heeft zij gewerkt als HR adviseur en re-integratieadviseur binnen de zorgsector. In 2015 heeft zij de opleiding arbeidsdeskundige bij Saxion Hogescholen in Deventer afgerond. Als arbeidsdeskundige is zij geregistreerd bij de SRA en gecertificeerd bij Hobeon SKO. Zij heeft 20 jaar werkervaring in de zorg en is deskundig op het gebied van het functioneren van de mens in zijn werk, de eisen die het werk aan de mens stelt en het interpreteren en wegen van belasting in de functie en belastbaarheid van de werknemer.

“De werknemer die door omstandigheden zijn (eigen) werk niet meer kan doen, helpen om in mogelijkheden te denken in plaats van beperkingen. Om vervolgens de werkgever en werknemer onafhankelijk te adviseren over duurzaam passend werk.”

Woorden die Carin omschrijven zijn: deskundig, integer, gedreven en rechtvaardig.

Michelle van Bruggen
Michelle van Bruggen

Michelle van Bruggen heeft in 2013 de overstap gemaakt vanuit de zorgsector en HR naar arbodienstverlening. Daar heeft zij als casemanager en re-integratiebegeleider de nodige werkervaring opgedaan in het begeleiden van werkgever en werknemer binnen de Wet Poortwachter.

Als re-integratiebegeleider is zij sinds 2018 verbonden aan V&V Personeelsdiensten. Zij adviseert werkgevers en werknemers over re-integratie, onderzoekt de mogelijkheden binnen de Wet Poortwachter en begeleidt werknemers in het 2de spoor naar een passende baan! Michelle is gestart met haar opleiding tot arbeidsdeskundige(SRA) en hoopt in 2021 deze opleiding af te ronden.

"Met passie en enthousiasme voor het vak zoek ik samen met werkgevers en werknemers naar oplossingen en arbeidsmogelijkheden in 1ste en 2de spoor"

Woorden die Michelle omschrijven zijn: Helder, gelijkwaardigheid, positiviteit, oplossingsgericht en ter zake kundig.