Jobcoach

U bent werkzaam bij een werkgever of u wilt graag ergens aan de slag, maar u heeft een arbeidsbeperking. Uiteraard bent u, net als alle andere werknemers, een toegevoegde waarde voor een bedrijf. Soms is het noodzakelijk dat u extra hulp krijgt bij het uitvoeren van uw functie, om zo het maximale uit uzelf en het werk te halen.
Een gecertificeerde jobcoach van V&V Personeelsdiensten kan hierbij begeleiding bieden.

Heeft u nog geen werkplek maar zou u graag aan de slag gaan? Klik hier voor ons actuele aanbod van vacatures!

Kennismaking
 Uiteraard vindt er eerst een kennismaking plaats tussen u, de werkgever en de jobcoach van V&V Personeelsdiensten. Het is belangrijk dat er een ‘klik’ is. Vervolgens worden uw beperkingen maar juist ook uw mogelijkheden in kaart gebracht. Aan de hand van deze bevindingen wordt een coachingsplan opgesteld waarin alle afspraken worden vastgelegd en de werkzaamheden en de ontwikkelpunten worden beschreven. jobcoach

Begeleiding
Indien van toepassing speelt de jobcoach een grote rol in de introductie bij uw nieuwe werkgever. De jobcoach zal ervoor zorgen dat iedereen weet wat ze van elkaar kunnen verwachten. Op de werkvloer ondersteunt de jobcoach u met vakinhoudelijke vaardigheden, met andere woorden de uitvoering uw functie. Daarnaast is er ook veel aandacht voor werknemersvaardigheden, zoals communiceren met collega’s en leidinggevende, werkritme ontwikkelen en structuur aanbrengen in het werk.

Kosten
Onder bepaalde voorwaarden betaalt UWV de jobcoaching. Onder de volgende voorwaarden is jobcoaching van V&V Personeelsdiensten voor u volledig kosteloos:
- U heeft een burgerservicenummer (BSN)
- UWV heeft vastgesteld u een arbeidsbeperking heeft, bijvoorbeeld wajong
- U werkt minimaal 12 uur per week

Meer informatie
Voor meer informatie over jobcoaching kunt u altijd contact met ons opnemen.
U kunt bellen naar 0341-764090 of een e-mail sturen naar info@venvpersoneelsdiensten.nl


Contact